Vejledning i specialeskrivning for ID-psykoterapistuderende

 


Det er helt op til dig, hvor meget vejledning du vil have. Som regel er det sådan, at man sender det, man har skrevet og så har en vejlednings-session bagefter. Jeg tager 700,- for en session (1 t) med Id-studerende. 1,5 t koster 900,-. For egenterapi betales samme pris.


Det tager tid at læse og at skrive respons - herunder lave kommentarer og evt. sproglige rettelser i det afleverede produkt. Jeg laver en grundig skriftlig respons, og det tager mellem 2-2,5 timer at give respons på ca. 7-10 normalsider.
Prisen afhænger af antal sider: 7-10 normalsider: 1200,- , 20 normalsider: 2200,-   

Hvis det er under 5 normalsider - fx en indledning eller et mindre afsnit på ca. 2-4 sider (skr. str 12) - koster det 600 kr.

5-6 normalsider koster 800 kr.

Det varierer meget, om det er i idéfasen (problemformulering, disposition og struktur indkredses) eller under selve skrivefasen, den studerende har behov for vejledning og respons. 

Jeg er godkendt som vejleder af ID-Academy. Som gymnasielektor har jeg mange års erfaring med bedømmelse af og vejledning i større skriftlige opgaver i psykologi. 

Den store udfordring i opgaven er at lave en syntese mellem beskrivelsen af din egen udvikling og centrale problematikker, teoridelen og dine klientbeskrivelser. Det kan anbefales, at du går i terapi samtidig med din opgaveskrivning, derved kan din selvudviklingsproces kobles med opgaveskrivningen. 

Også prisen for egenterapi er 850,- for 1,5 t.

Ressourceopbygning og udvikling