Unge i psykoterapi


Jeg har meget stor erfaring med behandling af unge. Målet med behandlingen af unge under uddannelse er at opbygge en tro på personlige ressourcer, så han/hun kan opnå en højere grad af trivsel og i sidste ende erhverve en studentereksamen eller videregående uddannelse. 
Den unge mødes med respekt og i øjenhøjde. 
 
Med udgangspunkt i min viden om kravene til videregående uddannelser, den gymnasiale undervisning, psykologisk viden og psykoterapeutiske teori og metoder opbygges gradvist den unges ressourcer gennem jeg-støttende samtaler. Der kan være tale om længerevarende psykoterapeutiske forløb. Oftest planlægges en samtale ca. hver 14. dag. 
 
Nogle af de mange problematikker, som de unge ofte udfordres af, er fx: Lavt selvværd, lav selvtillid, tristhed – lettere depressioner, stress, angstspiseforstyrrelser, misbrug og afhængighed, forældres skilsmisse, forældres sygdom - evt. tab af en forældre eller nærtstående ved dødsfald, sorg, kriser og tilknytningstraumer forårsaget af forskellige former for omsorgssvigt i barndommen.
Jeg har som psykoterapeut desuden erfaring med at arbejde med unge i sorggrupper. Se klientreferencer.

Ressourceopbygning og udvikling