Om Malene Ohrt - Ohrt Psykoterapi i Kolding

Baggrund og erfaring

Malene Ohrt er oprindeligt universitetsuddannet og har en kandidatgrad (cand. mag.) i dansk og psykologi og har undervist siden 1996.
Siden 1999 har hun været ansat på Fredericia Gymnasium. Fra 2012 har Malene Ohrt været tilsynsførende - dvs. udpeget af Ministeriet for Børn og Unge til at supervisere og bedømme gymnasielærere i pædagogikum. Fra 2007 til 2011 var Malene Ohrt uddannelsesleder for Fredericia Gymnasiums hf-afdeling. Imidlertid valgte hun at stoppe som leder på gymnasiet for at få mere tid til at udvikle sine terapeutiske kompetencer og færdiggøre sit psykoterapistudie. 

I 2009 påbegyndte Malene Ohrt den 4-årige ID-psykoterapeut uddannelse. Uddannelsen tager 4 år og er evalueret og godkendt af Dansk Psykoterapeut Forening.  
Siden 2011 har Malene Ohrt haft klienter i individuel terapi og parterapi først som psykoterapeut-studerende. Hun har praktiseret som certificeret psykoterapeut siden maj 2013. Hun blev således eksamineret og certificeret 7. maj 2013 og er medlem af Dansk psykoterapeut forening. Se dokumentation for certificering

I 2019- aug.2021 tog hun grunduddannelsen/ Externship træning samt de øvrige moduler/ Cores skills 1-4 i uddannelsen Emotionsfokuseret parterapi/EFT .

Læs evt. meget om Dansk Center for emotionsfokuseret terapi: https://dkceft.dk. Malene Ohrt står også på deres danske terapeutliste.

Hun er endvidere vejleder for ID-psykoterapistuderende i forbindelse med den afsluttende specialeskrivning. Hun arbejder fortsat på halv tid som lektor på Fredericia Gymnasium og underviser både på stx og hf i fagene dansk og psykologi, men har også siden 2011 arbejdet som psykoterapeut på gymnasiet, hvor hun som led i gymnasiets progressive vision bidrager til at fastholde unge i uddannelsesforløbet. Hvert skoleår har hun omkring 20-25 unge i samtaleforløb på Fredericia Gymnasium. Desuden har hun i sin private klinik også unge klienter   fra folkeskolens sidste klassetrin, de gymnasiale uddannelser i Kolding og omegn samt universitetsstuderende. Der gives rabat til studerende.

Fra januar 2013 har Malene Ohrt haft selvstændig psykoterapipraksis i Kolding. Hun har siden 2013 udført mere end 3500 timers terapeutisk arbejde med klienter såvel i sin private praksis som på Fredericia Gymnasium. Hun modtager løbende supervision på sit terapeutiske arbejde. Klienterne er såvel unge som voksne og ældre. De kommer fra hele trekantsområdet - fx Kolding, Vejen, Vejle, Middelfart og Fredericia, men også byer længere mod syd som fx Haderslev, Åbenraa og Sønderborg. Det er en stor glæde at opleve, at stadig flere klienter opsøger klinikken. Det er ligeledes en stor glæde, at mange fortsætter i længerevarende forløb (1-2 år), hvor forskellige emner på skift belyses og bearbejdes i det terapeutiske rum, hvorved klientens ressourcer vokser i takt med, at selvet lyser op, og der ryddes op i "gamle" ego-identiteter og tilpasningsmønstre.  

Malene Ohrt har endvidere afholdt adskillige kurser og foredrag bl.a. om vejledning af unge og aktuelle ungdomsproblematikker

Hun har siden jan. 2017 haft kontrakt med Dansk Sundhedssikring, som henviser klienter med stress og depressioner til Ohrt psykoterapi.
 

Ressourceopbygning og udvikling