Metoder


Grundlæggende for psykoterapien hos mig i min klinik i Kolding er, at du bliver mødt med et åbent hjerte, nærvær og en medvidende bevidsthed.
Forkortelsen ID i betegnelsen ”ID-psykoterapeut” står for såvel identitet som integrativ og dynamisk.
Der arbejdes således med at genfinde den dybere identitet eller værenskerne, som ligger bag vores umiddelbare selvforståelse og ydre personlighed. Der arbejdes dynamisk med udgangspunkt i din situation og relationens nærvær.

Tilgangen til psykoterapien er integrativ, idet flere teorier og metoder anvendes med fokus på oplevelsesorienterede, eksistentielle, kognitive og psykodynamiske metoder. Hvilken af nedenfor beskrevne metoder, jeg anvender, afhænger af dig og hvilke problematikker, vi sætter fokus på.

Kognitiv terapi inddrages, idet det er hensigtsmæssigt, at du opnår indsigt i det dynamiske samspil, der er mellem tanker, forestillinger, følelsesliv og adfærd – herunder relationen til betydningsfulde andre i fortiden og nutiden. Redskaber fra kognitiv terapi er centrale at inddrage i arbejdet med angst, stress og depression. 

Med det psykodynamiske menes der, at dine nutidige måder at opfatte tilværelsen på har rødder i din livshistorie og i, hvorledes dine forældre satte rammerne for udviklingen af din selvopfattelse. Jeg er optaget af nyeste forskning i neuroaffektivpsykoterapi.


Med det oplevelsesorienterede og eksistentielle henviser jeg til, at der kan arbejdes med de eksistentielle grundvilkår, valg og følelser, som er nærværende i samtalen med dig. Det er dine udtryk for oplevelser, kropsfornemmelser og forestillinger, som har interesse.

 
I forbindelse med behandlingen af chok og traumer arbejder jeg ofte med udgangspunkt i SE-metoden
SE-metoden eller Somatic Experiencing (SE) er en metode til kropslig forløsning af traumer udviklet af Peter Levine, Ph.D.
Gennem mange års undersøgelse af dyrs adfærd og deres instinktive beredskab har Levine kunnet vise, at dyr i den frie natur ikke traumatiseres på trods af gentagne trusler på liv og sikkerhed. Han har påpeget, at et tilsvarende instinktivt beredskab også findes hos mennesker i forhold til traumatiske begivenheder og chok. Imidlertid undertrykkes dette ofte af vores højere hjernestrukturer, som evolutionært er senere udviklet (Neocortex). 
Derved kan det blokere den naturlige instinktive forløsning af traumer og give anledning til symptomer på posttraumatisk belastningsreaktion og egentlig PTSD, som er en dysregulering af nervesystemet.

SE-Metoden tilbyder redskaber og metoder til genetablering af nervesystemets naturlige balance og iboende evne til selvregulering.
Derved understøttes den instinktive forløsning af traumer, som ellers kan manifestere sig som symptomer i krop og sind.

Der arbejdes generelt med udgangspunkt i samtaleterapi og mentaliseringsevne, men jeg supplerer desuden gerne med kropsarbejde, korte meditationer og drømmeanalyse afhængigt af klientens ønsker og behov. Også det transpersonlige og spirituelle kan inddrages i terapien.

Ressourceopbygning og udvikling