CV

Personlige data

Født 5. januar 1971. Gift med advokat Hans-Christian Ohrt i 1995, partner i advokatfirmaet, Andersen Partners. Sammen har vi to sønner Alexander (f. 1997) og William (f. 2002).  

Uddannelse

Juni 2013: Certificeret psykoterapeut ved den 4-årige uddannelse ID-Academy, Silkeborg afdelingen – speciale karakter 12, karakter i psykoterapeutisk praksis 12 

Juni 1999: Pædagogikum - Struer Gymnasium

Juni 1996: Cand. mag. i dansk og psykologi - Københavns Universitet – speciale karakter 13

Juni 1995: 2-årig grunduddannelse i psykologi - Københavns Universitet

Juni 1992: 2-årig grunduddannelse og bifag i Nordisk sprog og litteratur - Århus Universitet

Juni 1990: Student fra Esbjerg gymnasium

 

Efteruddannelseskurser i psykologi og psykoterapi

 

Sept. 2019 og april 2020: Efteruddannelsse i Emotionsfokuseret parterapi v. Jette simon.

Sept. 2018: Kursus i mestring af vrede og afsky - relationel traumeterapi v. Merete Holm Brabrandt (DPF) 

Nov. 2017: Mentatiseringsevne i den terapeutiske proces. Undervisning i at anvende mentalisering i terapien og at bruge den neuroaffektive mentaliseringsskala til at vurdere mentaliseringsniveauet hos klienten og terapeuten selv i behandlingen af fx stress, traumer, angst og depression v. Marianne Bentzen (PLF)

Sept. og nov. 2016: Neuroaffektiv psykoterapi v. Susan Hart (PLF og DPF)

Okt. 2015: Parforholdets psykologi (DPF)

Nov. 2015: Borderline og samtaleterapi v. Lars Sørensen (DPF)

Okt. 2014: Skam, kriser og tilknytningstraumer v. Lars Sørensen (DPF)

Nov. 2014: Evolutionspsykologi og parforholdets psykologi (PLF)

Sept. 2013: Basisuddannelsen til SE-metoden (Somatic Experiencing (SE)) erhvervelse af metodisk viden til kropslig forløsning af traumer.

Sept. 2012: Kursus i ISTDP – Intensiv Short Term Dynamic Psychoterapy (DP)

 

Erfaring

Feb. 2017-: Kontrakt med Dansk Sundhedssikring - der henviser klienter med stress og depression til Ohrt Psykoterapi

2013-: Gruppeterapi, sorg og krise – konfliktintervention, Fredericia Gymnasium

Aug. 2015-2017: Supervisor udviklingsprojekt med elevmentorer Fredericia Gymnasium

Jan. 2013-: Selvstændig psykoterapeutpraksis - Ohrt Psykoterapi - i Kolding, medlem af Dansk psykoterapeutforening (MPF)

Aug. 2013-: Vejleder for psykoterapeut specialestuderende, ID Academy 

Maj 2011-: Psykoterapeut ved Fredericia Gymnasium - siden maj 2013 certificeret psykoterapeut og medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF)

Maj 2011-2013: Psykoterapeutpraksis påbegyndes, stud. psykoterapeut med træningsklienter

April 2012-: Beskikket som tilsynsførende i psykologi og dansk ved Undervisningsministeriet. Den tilsynsførende superviserer unge gymnasielærer under deres pædagogikum. Tilsynsførende evaluerer via supervision deres undervisningskompetencer i fagene og laver en skriftlig udtalelse i samarbejde med kandidatens kursusleder.

2007-: Foredrags- og kursusholder på gymnasier om læreren i vejledningsrollen og elevsamtalen. 

2007-2011: Uddannelsesleder af Fredericia Gymnasiums HF-afdeling med ansvar for den pædagogiske tilrettelæggelse af uddannelsen - herunder: Supervision og coaching af kolleger, udvikling af tutor-/mentor-rollen som lærernes primære formative evalueringsredskab på hf, projektleder i Anvendelsesorienteret undervisning – innovative undervisningsformer (Region Syddanmarks uddannelsespulje). Jeg sagde ledelsesstillingen op for at hellige mig undervisning og psykoterapeutstudiet.

2005: Deltager i konsortium v. Undervisningsministeriet til udarbejdelse af nye læreplaner for psykologifaget c- og b-niveau i forbindelse med Gymnasiereformen.

2003-2007: Medlem af Psykologilærerforeningens bestyrelse. Jeg stoppede bestyrelsesarbejdet da jeg blev uddannelsesleder på Fredericia Gymnasium.

1999-: Ansat som lektor v. Fredericia Gymnasium & HF – underviser i fagene dansk og psykologi.

1997-1999: Adjunkt ved Nørre Nissum Seminarium og Hf – underviser på såvel seminariet (overbygningen – psykologi og dansk) samt hf.

1996-1997: Administration Manager hos det danske softwarefirma Maconomy A/S’s engelske datterselskab i London Maconomy (UK) Ltd. Firmaet udvikler og sælger informationsteknologiske løsninger til erhvervslivet. Jeg arbejdede med HR relaterede opgaver (ansættelser og MUS/medarbejder udviklingssamtaler) og havde ansvaret for at implementere administrative og kommunikative procedurer mellem UK og DK.
 

Foredrag / kurser

Marts 2019: Om elevrollen, gruppekonflikter og klasserumskultur, Fredericia Gymnasium 

Nov. 2016: Om tutorsamtalen - samtaleteknik, mindset og tilpasningsmønstre - Vejen Gymnasium 

Jan. og aug. 2016: Om samtaleteknik og studieteknik for mentorer, Fredericia Gymnasium

Okt. 2015: Om lærer- og elevsamtalen – kognitive redskaber og metoder til fremme af studieidentitet, Fredericia Gymnasium

Dec. 2014: Mennesket i krise – om udviklingskriser og traumatiske kriser samt behandlingen deraf, Fredericia Gymnasium

Sept. 2013 og sept. 2014: Kursus, ”Klædt på til vejlederrollen” om kognitive coaching redskaber til elevsamtalen og negative tilknytningsmønstres betydning for læring og relationer, Rosborg Gymnasium Vejle, Kolding Gymnasium og Fredericia Gymnasium.

2005-2006: Foredragsholder i formativ evaluering og supervisor ved Vejle amts efteruddannelse for gymnasielærere.

Dec. 2005: Foredrag på Hobro Gymnasium om implementeringen af studiebogen og redskaber dertil.

 

Publikationer

Hvorfor ny læserorienteret litteraturpædagogik i gymnasieskolen? i: Dansk noter nr. 2 2000

Tutorordningen på hf: - behov for redskaber til "samtalens kunst" i: Gymnasieskolen 19. nov. 2009.

Bilag til vejledningen til læreplanen om tutorrollen og studiebogen på HF, 2005
 

 

 

Ressourceopbygning og udvikling